saglikta siddet img

 

 

 

Ülkemizde bir çok meslek dalında yetişmiş elemanlar fazlasıyla mevcut iken ve bir çok eğitimli kişi iş bulmazken, sağlık sektöründe durum çok farklıdır.

Sağlık bakanlığının 2016 verilerine göre ülkemizde 145000 (yüz kırkbeşbin) hekim bulunmaktadır. Nüfusumuza oranla bu sayı çok düşüktür. Her 100 000 kişiye 181 hekim düşmektedir. Norveç ve Almanya gibi ülkelerde, nüfusa oranla 3 kat daha fazla hekim bulunmaktadır. Hekimlik, zaten kutsal bir meslek olarak kabul edilirken, üstüne üstük bu önemli ve büyük emeklerle elde edilen hekimlik mesleğinden, yani hekimlerden ülkemizde yeterli sayıda bulunmamaktadır. Ender olan bir şey daha da değerlidir. Yani hekimler de ülkemiz şartlarında daha da değerli bir pozisyondadırlar.

Hekimlerin bu mesleği seçerken, sınava giren öğrenci kitlesi içinde ilk %1-2’lik dilimde yer aldıklarını, altı senelik çok ağır bir eğitimden sonra ve devlete en yüksek eğitim harçlarını ödedikten sonra diplomalarını kullanabilmek için 2 seneye yakın devlete mecburi hizmet yaptıklarını; eğer bir uzmanlık dalı seçmek isterlerse bunun için de çok seçici bir sınava girip, şayet kazanırlarsa 3-4 sene daha eğitim aldıklarını ardından bu diplomalarını kullanabilmek için de devlete yine 2 seneye yakın mecburi hizmet yaptıklarını hatırlamakta yarar vardır. Başka hiçbir meslek dalında bu çeşit bir mecburi hizmet bulunmamaktadır. Hekimlerimiz 35 yaşlarına gelirken ailelerini bırakıp devlete mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek için Anadolu’nun en ücra köşelerine dağılmaktadırlar.

Halkına hizmet etmek için, vatanın değişik noktalarında gece gündüz demeden çalışan hekimlerimize yapılan saldırılar hem hekimlerimiz arasında hem de halkımızda infial yaratmaktadır. Türk pediatri kurumu olarak tamamen sahadan gelen deneyimler çerçevesinde bu konudaki önerilerimiz şu şekildedir:

 • Sağlık hizmeti verirken şiddetin en sık sebeplerinden biri hasta yoğunluğudur.
  • Gereksiz acil servis başvurularının azaltılması için önlemlerin alınmalıdır.
  • Yardımcı eleman sayısı (sekreter, laborant, yardımcı personel vs) arttırılmalı ve doktorun her aşamada hastayla muhatap olmasının önüne geçilmelidir.
 • 112’nin seçici şekilde çalışması sağlanmalı, acilde çalışan doktora bir baskı aracı haline gelmesi engellenmelidir
 • Acil servislerin yapısal ve fiziki koşulları düzenlenerek hekimlerin ve sağlık personelinin güvenliğini sağlayacak hale getirilmelidir
 • “Beyaz kod”un çok güçlü olarak çalışır hale getirilmesi, o sırada acil işi olmayan tüm sağlık çalışanlarının olaya müdahale etmesi sağlanmalıdır
 • Acil servislerin bir stres bölgesi olduğu göz önüne alınarak buralarda polisin yeterli sayıda bulundurulması, hastanenin geri kalan bölümünde bulunan özel güvenlik elemanlarının yeterli sayıda ve nitelikte olması gerekmektedir.
 • Her AVM girişinde yapılan kontroller gibi silah kontrollerinin istisnasız her hastane için yapılmalı ve bu cihazlar kurularak çalışır hale getirilmelidir
 • Acil servislerin iyi çalışmasının, ağır hastalar için hayati önem taşıdığı, daha hafif hastaların bir süre beklemek zorunda oldukları değişik yöntemlerle (tv spotları, acil serviste kurulacak ekranlar, broşürler ile)  halka açıklanmalıdır,
 • Türk Ceza Kanuna bir madde eklenerek, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik gerekli hapis cezası artırımında bulunulmalıdır.
 • Bu olayı gerçekleştiren saldırganların 1. derece ailelerinin sağlık hizmetleri konusunda desteğin azaltılması, tekrar aynı hastaneye –hayati aciller dışında- hasta olarak girişinin kesin olarak engellenmesi sağlanmalıdır
 • Cezalar caydırıcı ve örnek nitelikte olmalı ve medya tarafından –aynen bu olaylarda olduğu gibi- geniş bir şekilde halka duyurulması sağlanmalıdır
 • Doktorlara ve sağlık sistemine yönelik haksız haberler yapıldığında sağlık bakanlığının ve sivil toplum örgütlerinin, haber yapan kuruluşa karşı yasal girişimleri başlatması için gerekli düzenin kurulmalıdır

Halkımız, sağlığı için hekimini korumalı, hekimine sahip çıkmalıdır. Halkımızın yeterli sağlık hizmetine ulaşabilmesi için, hekime karşı şiddet son bulmalı, iktidar da yukarıda sıraladığımız görüşlerimizi çözüm aşamasında dikkate almalıdır.Saygılarımızla,

Türk Pediatri Kurumu

E-Bülten

Gelişmelerden haberdar olun

Dernek İletişim

Türk Pediatri Kurumu

Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Nur Apt. No:35-37 Kat:3 Daire:6 Şişli-İstanbul

Tel: 0212 632 86 33

Faks: 0212 632 86 33

Organizasyon Sekreteryası

Solo Event

Akat Mahallesi Bilge Sokak Park Maya Sitesi Barclay 19A Blok Kat: 5 Daire 15 Etiler – Besiktas / Istanbul

Tel: 0212 279 00 20

Faks: 0212 279 00 35

E-posta: turkpediatri2019@soloevent.net

image description

28 Nisan – 2 Mayıs 2019Elexus Resort Hotel, KKTC