Bilimsel Program

Kurs Başkanı: Haluk Topaloğlu
09:00-09:45 Pediatrik nöromusküler hastalıklara genel yaklaşım Haluk Topaloğlu
09:45-10:30 Vakalarla sık görülen çocukluk çağı başlangıçlı musküler distrofiler
(Duchenne MD, LGMD, FSHMD, Miyotonik distrofi)
Özlem Hergüner
10:30-11:00 kurs kahve arasiKahve Arası
11:00-11:45 Vakalarla hipotonik infant İlknur Erol
11:45-12:15 Genel tartışma  
12:15-14:00 ogle yemegi1Öğle Yemeği
14:00-14:45 Vakalarla pediatrik ön motor boynuz ve periferik sinir hastalıkları Deniz Yüksel
14:45-15:30 Vakalarla konjenital başlangıçlı kas hastalıkları
(KMD, miyopati, miyasteni)
Uluç Yiş
15:30-16:00 kurs kahve arasiKahve Arası
16:00-16:45 Vakalarla genetik yaklaşım Beyhan Tüysüz
16:45-17:30 Gelişen tedaviler Haluk Topaloğlu
17:30-18:00 Genel tartışma  
Kurs Başkanları: Hacer Ergin, Münevver Türkmen
09:00-09:20 Doğum odasında yenilikler Ercan Tutak
09:20-09:30 Tartışma  
09:30-09:50 Yenidoğan nörolojik muayenesinin özellikleri Leyla Karadeniz
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:20 ROP muayenesi: Kime ve ne zaman? Ramazan Özdemir
10:20-10:30 Tartışma  
10:30-11:00 kurs kahve arasiKahve Arası
11:00-11:20 Yenidoğanda tarama testleri Güner Karatekin
11:20-11:30 Tartışma  
11:30-11:50 Geç preterm bebeğe yaklaşım Esra Önal
11:50-12:00 Tartışma  
12:00-12:20 Her yenidoğana kalça ultrasonografisi: Ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Kimlere gerekiyor? Emrah Can
12:20-12:30 Tartışma  
12:30-13:30 ogle yemegi1Öğle Yemeği
13:30-13:50 Solunum sıkıntısı olan yenidoğana yaklaşım Ebru Yalın İmamoğlu 
13:50-14:00 Tartışma  
14:00-14:20 NICU hastaları evde nasıl izlenmeli? Evrim Kınay Baş
14:20-14:30 Tartışma  
14:30-14:50 Yenidoğanın sık rastlanan deri sorunları Atalay Demirel
14:50-15:00 Tartışma  
15:00-15:15 kurs kahve arasiKahve Arası
15:15-15:35 IUGR/Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izlemi Cumhur Aydemir
15:35-15:45 Tartışma  
15:45-16:05 DAÇ muayenesinde ve takibinde dikkat edilmesi gereken noktalar Derya Büyükayhan
16:05-16:15 Tartışma  
16:15-16:35 Küçük pretermlerin uzun dönemde prognozu Deniz Anuk İnce
16:35-16:45 Tartışma  
Kurs Başkanları: Salim Çalışkan, Haluk Emir
09:15-09:30 Açılış  
09:30-11:00 'Altını ıslatan çocuk': inkontinans  
Tanımlar: neler değişti? Haluk Emir
'Yatak ıslatan çocuk': enürezis Mahmut Çivilibal
'Gündüz idrar kaçıran çocuk': Gündüz inkontinansı  Nur Canpolat, Haluk Emir
Olgu örnekleri ve tartışma Seha Saygılı
11:00-11:15 kurs kahve arasiKahve Arası
11:15-12:15 Olgularla taşlı çocuk “Ne yapalım? Ne yapmayalım?” Yılmaz Tabel, Abdurrahman Önen
12:15-13:30 ogle yemegi1Öğle Yemeği
13:30-14:45 Antenatal hidronefroz "Kimi, nasıl, ne sıklıkta izleyelim?" Nilüfer Göknar, Haluk Emir
  Olgu örnekleri ve tartışma Seha Saygılı
14:45-15:00 kurs kahve arasiKahve Arası
14:45-15:45 'Sünnetten hidrosele' pediatristin aklındaki ürolojik sorular Cenk Büyükünal 
15:45-16:15 Üriner sistem görüntülemesi 'Pediatrist ne sorar? Radyolog ne söyler?' Sebuh Kuruğoğlu
16:15-16:30 Kapanış  
Kurs Başkanları: Mehmet Satar, Betül Acunaş
09:00-09:45 Solunum fizyolojisi Fatma Narter
09:45-10:30 Klasik mekanik ventilasyon çeşitleri Ali Bülbül
10:30-11:00 kurs kahve arasiKahve Arası
11:00-11:45 Kan gazlarının değerlendirilmesi Özgül Salihoğlu
11:45-12:15 HFO Suna Oğuz
12:10-13:15 ogle yemegi1Öğle Yemeği
13:30-14:15 Ventilatördeki hastanın bakımı  Sinan Uslu
14:15-14:45 Non-invazif ventilasyon  Saadet Arsan
14:45-15:15 kurs kahve arasiKahve Arası
15:15-16:00 Ventilatörden ayırma  Hilal Özkan
16:00-16:15 kurs kahve arasiKahve Arası
16:15-17:30 Olgularla ventilatörde hasta izlemi Serdar Cömert, Şule Yiğit 
İstanbul Tabip Odası, Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Çalışma Grubu
Sabah Kursu
09:00-10:00 Şiddete karşı yasal güvencelerimiz Hasan Ogan
10:00-10:15 kurs kahve arasiKahve Arası
10:15-11:15 Fiziksel korunma yolları Yeşim Işıkçı
11:15-11:30 kurs kahve arasiKahve Arası
11:30-12:30 Yaşanan  bir şiddet durumununda yapılması gerekenler Meriç Eyüpoğlu, Zeynep Solakoğlu
12:30-13:30 ogle yemegi1Öğle Yemeği
Öğlen Kursu (farklı katılımcılar ile düzenlenecektir, ikinci bir kontenjan uygulanacaktır)
13:30-14:30 Şiddete karşı yasal güvencelerimiz  Hasan Ogan
14:30-14:45 kurs kahve arasiKahve Arası
14:45-15:45 Fiziksel korunma yolları Yeşim Işıkçı 
15:45-16:00 kurs kahve arasiKahve Arası
16:00-17:00 Yaşanan  bir şiddet durumununda yapılması gerekenler   Meriç Eyüpoğlu, Zeynep Solakoğlu
Kurs Başkanları: Agop Çıtak, Murat Duman
08:00-08:30 Açılış ve tanışma  
08:30-09:15 Çocuk hastaya yapılandırılmış acil yaklaşım H. Levent Yılmaz
09:15-09:45 Septik şok ve tedavisi Murat Duman
09:45-10:15 kurs kahve arasiKahve Arası
10:15-10:45 Çocuk yoğun bakımda sedasyon ve aneljezi Dinçer Yıldızdaş
10:45-11:15 Kafa travmasına yaklaşım Eylem Ulaş Saz
11:15-12:00 Akut solunum yetmezliği ve tedavisi Agop Çıtak
12:00-13:00 ogle yemegi1Öğle Yemeği
13:00-13:45 Çocuklarda mekanik ventilasyon Esra Şevketoğlu
13:45-14:15 Nöbeti olan çocuğa yaklaşım ve status epileptikus Okşan Derinöz Güleryüz
14:15-14:45 İntrakranial basınç artışı ve tedavisi Tolga F. Köroğlu
14:45-15:15 kurs kahve arasiKahve Arası
15:15-16:00 Acil hastada sıvı ve elektrolit tedavisi Esen Besli
16:00-16:45 Olgularla çocuk acil-yoğun bakım Oğuz Dursun
Kurs Başkanı: Sebuh Kuroğoğlu
09:00-10:00 Olgular ile akciğer enfeksiyonlarını değerlendirmede radyolojik görüntülemenin yeri Esra Karabıyık, Sebuh Kuruğoğlu
10:00-11:00 Olgular ile karın ağrısına adım adım radyolojik yaklaşım Emre Ceyhun, Ayşe Karagöz, Sebuh Kuruğoğlu
11:00-11:30 kurs kahve arasiKahve Arası
11:30-12:30 Olgular ile kranial görüntülemeye yaklaşım Ceren Bibinoğlu Amirov, Sebuh Kuruğoğlu
 12:30-13:30 ogle yemegi1Öğle Yemeği
Kurs Başkanları: Tufan Kutlu, Reha Artan
09:00-09:45 İnfantil kolik ve barsak gazlarına yaklaşım Reha Artan
09:45-10:15 Akut ve kronik karın ağrısına yaklaşım Sema Aydoğdu
10:15-10:45 kurs kahve arasiKahve Arası
10:45-11:30 Akut ve kronik ishale yaklaşım Buket Dalgıç
11:30-12:15 Gastrointestinal hastalıkların tanı ve takibinde dışkı incelemelerinin yeri Erhun Kasırga
12:15-14:00 ogle yemegi1Öğle Yemeği
14:00-14:45 Üst ve alt GİS kanamalarına yaklaşım Nafiye Urgancı
14:45-15:30 Kronik konstipasyon ve enkoprezis Engin Tutar
Saat  
09:00-11:00

PROF. DR. ÖZDEMİR İLTER OTURUMU: SAĞLIKTA ŞİDDET

Oturum Başkanları: Mehmet Vural, Ayşe Güler Eroğlu

Her yönüyle hekimlere yönelik şiddet - Hasan Ogan
Şiddet karşısında hak arama yolları - Meriç Eyüpoğlu
Şiddete sıfır tolerans - Duyurulacaktır   

11:00-11:30 kahve arasi2 KAHVE ARASI
11:45-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

 Numil Logo2

Oturum Başkanı: Ömer Erdeve

Erken dönem beslenmede yeni biyotikler - Ener Çağrı Dinleyici

12:30-13:30 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Mübeccel Demirkol, Gülden Gökçay

Early diagnosis of inborn errors of metabolism: The role of general pediatrician - Can Fıçıcıoğlu

14:00 - 14:30 KONFERANS

Oturum Başkanları: Birgül Kırel, Enver Şimşek

Diyabetik ketoasidoz: Tanı ve tedavisi - Ömer Nasıroğlu

14:45-15:30

UYDU SEMPOZYUMU

omron

Oturum Başkanı: Fazıl Orhan

Birleşik havayolu hastalıkları ve nebulizasyon tedavisine güncel bakış - Bülent Karadağ

15:30-16:00 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:00-17:30

PANEL - AŞI KARARSIZLIĞI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Emel Gür

'Vaccine hesitancy' (Aşı kararsızlığı) -  Naveen Thacker
Türkiyede aşı kararsızlığı ne düzeyde? - Osman Topaç
Aşı kabulünü artıracak önlemler - Feyza Koç

17:30-18:00

KONFERANS 

Oturum Başkanları: Eren Özek, Nilgün Köksal

Doğumda oksijenasyonu artırma: PEEP, PIP, oksijen ve surfaktan - Merih Çetinkaya

20:30 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Prof. Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi Ödülü
Saat  
09:00-11:00  
11:00-11:30 kahve arasi2 KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:30 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

PANEL - NÖROLOJİ 

Oturum Başkanları: İlknur Erol, Kürşat Bora Çarman

Gelişim basamaklarının değerlendirilmesi: Nörolojik muayenede ipuçları - Serhat Güler
Her nöbet epilepsi midir? (Videolu Oturum) - Sema Saltık

14:30-15:30  
15:30-16:00 kahve arasi2KAHVE ARASI
 16:00-17:00 TTPK   AAS

TÜRK PEDİATRİ KURUMU- ADOLESAN SAĞLIĞI DERNEĞİ (ASAD) ORTAK OTURUMU: İNTERNET VE ÇOCUK

Oturum Başkanları: Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu

İnternet bağımlılığı tanısı ve yaklaşım - Kültegin Ögel
Dijital çağda ergen olmak ve teknoloji bağımlılığı - Ufuk Kodaman

17:00-17:30

TTPKbebek ruh sagligi dernegi logo

TÜRK PEDİATRİ KURUMU VE BEBEK RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Oturum Başkanları: Olcay Yasa, Çiğdem El

Pediatrik muayenede psikolojik meseleler - Ceyda Dedeoğlu

17:30-18:00

 

KONFERANS

 

Oturum Başkanları: Tufan Kutlu, Salim Çalışkan

 

Duyurulacaktır Ayşe Akcan Arıkan

20:30 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Prof. Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi Ödülü
Saat  
09:00-11:00  
11:00-11:30 kahve arasi2 KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:30 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

PANEL - FONKSİYONEL BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA BESLENME

Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Raşit Vural Yağcı

Konuşmacılar: Vildan Ertekin, Ayşe Selimoğlu

14:30-15:30  
15:30-16:00 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:00-17:00

PANEL - SENDROM TANISI VE GENETİK TESTLERDE İPUÇLARI NORMAL Mİ? GENETİK HASTALIK MI?

Oturum Başkanı: Beyhan Tüysüz, Ercan Mıhçı

Konuşmacılar: Ferda Özkınay, Özlem Bozkaya, Hüseyin Onay

(İnteraktif oturum)

17:00-18:00

PANEL - İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Oturum Başkanları: Lale Sever, Osman Dönmez

Tanıda güçlükler - Sema Akman
Tedavide yenilikler - Harika Alpay
Kime, ne zaman, hangi görüntüleme? Aysun Karabay Bayazıt

20:30 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Prof. Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi Ödülü
Saat  
09:00-11:00  
11:00-11:30 kahve arasi2 KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:30 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30  
14:30-15:30  
15:30-16:00 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:00-17:00  
17:00-18:00  
20:30 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Prof. Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi Ödülü
Saat  
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları: Zeynep İnce, Sultan Kavuncuoğlu
09:00-10:00

PANEL: METABOLİK ACİLLER VE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Oturum Başkanları: Selda Hızel Bülbül, Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Konuşmacılar: Sema Kalkan Uçar, Ertuğrul Kıykım

10:00-11:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Halit Çam, Çağlar Çıtak

Ne zaman antibiyotik? Hangi antibiyotik? Ateş Kara, Zafer Kurugöl 

11:00-11:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

GSK Logo

İnovasyon: BEXSERO ile MenB’ye karşı koruma - Nuran Salman

12:30-13:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Ferhan Karademir, Nevin Hatipoğlu    

Geçmişten geleceğe insan-mikrop mücadelesi: Aşılar, antibiyotikler ve ötesi - Ergin Çiftçi

13:00-14:00

UYDU SEMPOZYUMU

ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

PANEL - ROMATOLOJİ: TANIDA İPUÇLARI

Oturum Başkanları: Özgür Kasapçopur, Cemal Mert

FMF tanısında güçlükler: Atipik olgular - Yelda Bilginer
PFAPA sendromunu ne kadar tanıyoruz?  Özgür Kasapçopur
Juvenil idiopatik artrit tanısında ipuçları - Kenan Barut

15:00-16:00

UYDU SEMPOZYUMU

novartis logo pos rgb

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLARIN YÖNETİMİ

Oturum Başkanı: Betül Sözeri

Sistemik jüvenil idyopatik artrit ve Kanakunimab kullanımı - Nuray Aktay Ayaz  

16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

PANEL - BESLENME İLE İLİŞKİLİ ANEMİLERİN TEDAVİSİNDE SON DEĞİŞİKLİKLER

Oturum Başkanları: Zeynep Karakaş, Özcan Bör

Demir eksikliği tedavisinde neler değişti?  Gülnihal Özdemir
B12 vitamini eksikliği tedavisinde neler değişti?
Erol Erduran

17:30-18:30 turk pediatri logo
TÜRK PEDİATRİ KURUMU
YÖNETİM KURULU VE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI
20:00-21:30

KONFERANS

Oturum Başkanı: Orhan Bursalı

Konuşmacılar: Cem Say, Tanol Türkoğlu

Saat  
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Nazan Sarper
09:00-10:00

Genc Pediatristler

GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU

O-bain deformitesi: Yapısal mı? Rikets mi? Genetik hastalık mı?

Oturum Başkanları: Tahir Atik, Banu Nur

Konuşmacı: Esra Kılıç

Olgu Sunumları: Esra Işık, Çağla Seven, Elif Yılmaz Güleç

10:00-11:00

Genc Pediatristler

GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU

Akut paralizi olan çocuğa yaklaşım

Oturum Başkanları: Sema Saltık, Emine Güllüelli

Konuşmacı: Hüseyin Kılıç 

Olgu Sunumları: İpek Ülkersoy, Mehmet Baki Şenyürek

11:00-11:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Sadık Akşit, Mustafa Özgür Pirgon

"Kızım sana söylüyorum, oğlum sen anla"  Burak Doğangün

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

Genc Pediatristler

GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU

Acil olgulara yaklaşım

Oturum Başkanları: Esra Şevketoğlu, Fatih Aygün

Meningokoksemi - Osman Yeşilbaş
ARDS - Hasan Serdar Kıhtır
Status epileptikus - Fatih Varol

15:00-16:00  
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

PANEL - ALERJİ 

Oturum Başkanları: Nerin Bahçeciler, Arzu Babayiğit

İlaç alerjileri - Emine Dibek Mısırlıoğlu
Anaflaksi tanı ve tedavisi - Safa Barış        

17:30-18:30 turk pediatri logo
TÜRK PEDİATRİ KURUMU
YÖNETİM KURULU VE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI
20:00-21:30

 

Saat  
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanları: Figen Akalın, Kadir Babaoğlu
09:00-10:00

TTPKheader logo

TÜRK PEDİATRİ KURUMU-ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ (ÇEDD) ORTAK OTURUMU

Oturum Başkanları: Behzat Özkan, Feyza Darendeliler

Kemik sağlığının korunması - Korcan Demir
D vitamini entoksikasyonu - Hakan Döneray

10:00-11:00

PANEL - ANNE SÜTÜ

Oturum Başkanları: Emel Gür, Ahmet Arvas

Anne sütünün teşviki ve 'Bebek Dostu Hastaneler' programında gelinen nokta -  Başak Tezel
Güncel bilgiler ışığında anne sütünün önemi - Filiz Şimşek Orhon
Emzirmede sık karşılaşılan sorunlar - Perran Boran

11:00-11:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Tanju Özkan, Yaşar Doğan

Kanıta dayalı probiyotik kullanımı - Ener Çağrı Dinleyici

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

PANEL - GASTROENTEROLOJİ

Oturum Başkanları: Raşit Vural Yağcı, Mustafa Akçam

Buğdaya dair her şey - Mehmet Sertaç Özer
Gluten ilişkili hastalıklar
-  Aysel Yüce     

15:00-16:00  
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

PANEL - ÇOCUK HEKİMLERİ DOĞUŞTAN KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARI NASIL İZLEMELİ?

Oturum Başkanları: Selmin Karademir, Arda Saygılı

Soldan sağa şanta neden olan hastalıklar - Ercan Tutar             
Sağdan sola şanta neden olan hastalıklar (siyanotik)  - Selman Gökalp
Şantsız hastalıklar - Alper Güzeltaş

17:30-18:30 turk pediatri logo
TÜRK PEDİATRİ KURUMU
YÖNETİM KURULU VE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI
20:00-21:30

 

Saat  
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER 4
Oturum Başkanları: Dildar Bahar Genç, Özge Yılmaz
09:00-10:00 SÖZEL BİLDİRİLER 5
Oturum Başkanları: Müferet Ergüven, İlker Kemal Yücel
10:00-11:00 SÖZEL BİLDİRİLER 6
Oturum Başkanları: Güldane Koturoğlu, Kazım Öztarhan
11:00-11:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:00  
13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 SÖZEL BİLDİRİLER 7
Oturum Başkanları: Neslihan Tekin, Servet Özkiraz
15:00-16:00  
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30  
17:30-18:30 turk pediatri logo
TÜRK PEDİATRİ KURUMU
YÖNETİM KURULU VE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI
20:00-21:30

 

Saat  
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER 8
Oturum Başkanları: Hasan Özkan, Nihal Oygür
09:00-10:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Asuman Çoban, Sertaç Arslanoğlu

Bebek beslenmesinde yenilikler
10:00-11:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Esin Koç, Ahmet Rıfat Örmeci

11:00-11:15 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:15-12:15

UYDU SEMPOZYUMU

nestle

12:15-13:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Kemal Nişli, Özlem Mehtap Bostan

Spor ve çocuk - Ali Murat Zergeroğlu

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU

sad

Oturum Başkanı: Hasan Tezer

Meningokok hastalıkları ve koruma: Hangi aşı, ne zaman? Zafer Kurugöl

15:00-16:00 PANEL - TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ REHBERLERİ NE DİYOR?

Oturum Başkanları: Esin Koç, Yasemin Akın

Yenidoğanın bebeğin güvenli nakli - Nejat Narlı
Yenidoğanı ensefalopatiden koruma - Hülya Bilgen     
Yenidoğan döneminde ağrı ve tedavisi - Tuğba Erener Ercan

16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30 PANEL - ACİL TIP VE YOĞUN BAKIMDA GÜNCELLEMELER

Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Murat Duman

Akut solunum yetersizliği: Ayırıcı tanı ve tedavi -  Dinçer Yıldızdaş
Sepsis tanı ve tedavisinde yeni kılavuzlar
- Esra Şevketoğlu   

Saat
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER 9
Oturum Başkanları: Yücel Taştan, Oya Halıcıoğlu
09:00-10:00

TTPKturkhemoder logo

DERNEKLERİN REHBERLERİ - TÜRK PEDİATRİ KURUMU VE TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU: KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARI: NEDEN ÖNEMLİDİR? TEDAVİDE NELER DEĞİŞTİ?

Oturum Başkanları: Bülent Zülfikar, Fahri Ovalı

Dünyada kalıtsal kanama bozuklukları, klinik önemi ve değişenler - Bülent Zülfikar
Hedef hastalıksız sağ kalım. Ama nasıl?  S. Başak Koç Şenol
Pediatri uzmanı ve hemofililerin genel sağlık kontroller - Yusuf Büyükpınarbaşılı

10:00-11:00

KONFERANS

Oturum Başkanı: Tutku Özdoğan

Pediatric bioethics - John D. Lantos

11:00-11:15 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:15-12:15  
12:15-13:00

KONFERANS - AKILCI ANTİBİYOTİK OTURUMU

Oturum Başkanları: Funda Öztunç, Ergun Çil  

Akut romatizmal ateşin önlenmesi: Akut streptokokkal farenjitin tanı ve tedavisi - Emin Ünüvar    

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00  
15:00-16:00

PANEL -  ENFEKSİYONLARDA GÜNCELLEMELER

Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Ergin Çiftçi

Akciğer enfeksiyonlarında son kılavuzlar - Ayper Somer
Türkiye'de zoonotik hastalıklarda (Kırım Kongo ateş, Tularemi) son durum - Hasan Tezer

16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

KONFERANS

Oturum Başkanları: Serap Karaman, Ömer Kılıç

Dislektik çocuğa yaklaşım - Burak Doğangün

Saat  
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER 10
Oturum Başkanları: Nursel Elçioğlu, İhsan Kafadar
09:00-10:00

PANEL -  TÜMÖRLERE YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Emel Ünal, Alp Özkan

Hemanjiyoma yaklaşım: Kime, ne zaman tedavi? Tiraje Celkan
Karındaki kitlelere yaklaşım: Benin, malin? Rejin Kebudi 
10:00-11:00

PANEL - ÇOCUK VE ÇOCUK CERRAHİSİ ORTAK OTURUMU: YENİDOĞAN KOLESTAZI

Oturum Başkanları: Tufan Kutlu, Murat Çakır

Yenidoğan kolestazına yaklaşım - Tülay Erkan
Yenidoğan kolestazında kime, ne zaman cerrahi? Şenol Emre
11:00-11:15 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:15-12:15  
12:15-13:00

TTPKbebek ruh sagligi dernegi logo

TÜRK PEDİATRİ KURUMU VE BEBEK RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Oturum Başkanları: Hacer Yıldızdaş, İlke Mungan Akın

Anne ile bağlanma ilişkisi çerçevesinde beslenme - Nevra Buldur

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00  
15:00-16:00

PANEL - ENDOKRİNDE SIK SORULAR

Oturum Başkanları: Oya Ercan, Gülten Erçal

Tiroid işlev testlerinin değerlendirilmesinde sisli noktalar  -  Selim Kurtoğlu
Erken ergenliğe ne zaman müdahale edilmeli? - Olcay Evliyaoğlu
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

PANEL - GÖĞÜS HASTALIKLARI

Oturum Başkanları: Metin Aydoğan, Velat Şen

Hava kirliliğinin astım ve alerjik hastalıklara etkileri - Nihat Sapan
Egzersizle indüklenen astım - Hasan Yüksel
Saat  
08:00-09:00  
09:00-10:00  
10:00-11:00  
11:00-11:15 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:15-12:15  
12:15-13:00  
13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00  
15:00-16:00  
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30  
E-Bülten

Gelişmelerden haberdar olun

Dernek İletişim

Türk Pediatri Kurumu

Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Nur Apt. No:35-37 Kat:3 Daire:6 Şişli-İstanbul

Tel: 0212 632 86 33

Faks: 0212 632 86 33

Organizasyon Sekreteryası

Solo Event

Akat Mahallesi Bilge Sokak Park Maya Sitesi Barclay 19A Blok Kat: 5 Daire 15 Etiler – Besiktas / Istanbul

Tel: 0212 279 00 20

Faks: 0212 279 00 35

E-posta: turkpediatri2019@soloevent.net

image description

28 Nisan – 2 Mayıs 2019Elexus Resort Hotel, KKTC