Bilimsel Program

Kurs Başkanı: Haluk Topaloğlu
09:00-09:45 Pediatrik nöromusküler hastalıklara genel yaklaşım Haluk Topaloğlu
09:45-10:30 Vakalarla sık görülen çocukluk çağı başlangıçlı musküler distrofiler
(Duchenne MD, LGMD, FSHMD, Miyotonik distrofi)
Özlem Hergüner
10:30-11:00 kurs kahve arasiKahve Arası
11:00-11:45 Vakalarla hipotonik infant İlknur Erol
11:45-12:15 Genel tartışma  
12:15-14:00 ogle yemegi1Öğle Yemeği
14:00-14:45 Vakalarla pediatrik ön motor boynuz ve periferik sinir hastalıkları Deniz Yüksel
14:45-15:30 Vakalarla konjenital başlangıçlı kas hastalıkları
(KMD, miyopati, miyasteni)
Uluç Yiş
15:30-16:00 kurs kahve arasiKahve Arası
16:00-16:45 Vakalarla genetik yaklaşım Beyhan Tüysüz
16:45-17:30 Gelişen tedaviler Haluk Topaloğlu
17:30-18:00 Genel tartışma  
Kurs Başkanları: Hacer Ergin, Münevver Türkmen
09:00-09:20 Doğum odasında yenilikler Ercan Tutak
09:20-09:30 Tartışma  
09:30-09:50 Yenidoğan nörolojik muayenesinin özellikleri Leyla Karadeniz
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:20 ROP muayenesi: Kime ve ne zaman? Ramazan Özdemir
10:20-10:30 Tartışma  
10:30-11:00 kurs kahve arasiKahve Arası
11:00-11:20 Yenidoğanda tarama testleri Güner Karatekin
11:20-11:30 Tartışma  
11:30-11:50 Geç preterm bebeğe yaklaşım Esra Önal
11:50-12:00 Tartışma  
12:00-12:20 Her yenidoğana kalça ultrasonografisi: Ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Kimlere gerekiyor? Emrah Can
12:20-12:30 Tartışma  
12:30-13:30 ogle yemegi1Öğle Yemeği
13:30-13:50 Solunum sıkıntısı olan yenidoğana yaklaşım Ebru Yalın İmamoğlu 
13:50-14:00 Tartışma  
14:00-14:20 NICU hastaları evde nasıl izlenmeli? Evrim Kınay Baş
14:20-14:30 Tartışma  
14:30-14:50 Yenidoğanın sık rastlanan deri sorunları Atalay Demirel
14:50-15:00 Tartışma  
15:00-15:15 kurs kahve arasiKahve Arası
15:15-15:35 IUGR/Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izlemi Cumhur Aydemir
15:35-15:45 Tartışma  
15:45-16:05 Küçük pretermlerin uzun dönemde prognozu Deniz Anuk İnce
16:35-16:45 Tartışma  
Kurs Başkanları: Salim Çalışkan, Haluk Emir
09:15-09:30 Açılış  
09:30-11:00 'Altını ıslatan çocuk': inkontinans  
Tanımlar: neler değişti? Haluk Emir
'Yatak ıslatan çocuk': enürezis Mahmut Çivilibal
'Gündüz idrar kaçıran çocuk': Gündüz inkontinansı  Nur Canpolat, Haluk Emir
Olgu örnekleri ve tartışma Seha Saygılı
11:00-11:15 kurs kahve arasiKahve Arası
11:15-12:15 Olgularla taşlı çocuk “Ne yapalım? Ne yapmayalım?” Yılmaz Tabel, Abdurrahman Önen
12:15-13:30 ogle yemegi1Öğle Yemeği
13:30-14:45 Antenatal hidronefroz "Kimi, nasıl, ne sıklıkta izleyelim?" Nilüfer Göknar, Haluk Emir
  Olgu örnekleri ve tartışma Seha Saygılı
14:45-15:00 kurs kahve arasiKahve Arası
14:45-15:45 'Sünnetten hidrosele' pediatristin aklındaki ürolojik sorular Cenk Büyükünal 
15:45-16:15 Üriner sistem görüntülemesi 'Pediatrist ne sorar? Radyolog ne söyler?' Sebuh Kuruğoğlu
16:15-16:30 Kapanış  
Kurs Başkanları: Mehmet Satar, Betül Acunaş
09:00-09:45 Solunum fizyolojisi Fatma Narter
09:45-10:30 Klasik mekanik ventilasyon çeşitleri Ali Bülbül
10:30-11:00 kurs kahve arasiKahve Arası
11:00-11:45 Kan gazlarının değerlendirilmesi Özgül Salihoğlu
11:45-12:15 HFO Suna Oğuz
12:10-13:15 ogle yemegi1Öğle Yemeği
13:30-14:15 Ventilatördeki hastanın bakımı  Sinan Uslu
14:15-14:45 Non-invazif ventilasyon  Saadet Arsan
14:45-15:15 kurs kahve arasiKahve Arası
15:15-16:00 Ventilatörden ayırma  Hilal Özkan
16:00-16:15 kurs kahve arasiKahve Arası
16:15-17:30 Olgularla ventilatörde hasta izlemi Serdar Cömert, Şule Yiğit 
İstanbul Tabip Odası, Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Çalışma Grubu
14:00-14:30 Şiddete karşı yasal güvencelerimiz  Hasan Ogan
14:30-15:00 kurs kahve arasiKahve Arası
15:00 -16:15 Fiziksel korunma yolları Yeşim Işıkçı 
16:15-16:30 kurs kahve arasiKahve Arası
16:30-17:30 Yaşanan  bir şiddet durumununda yapılması gerekenler  Zeynep Solakoğlu
Kurs Başkanları: Agop Çıtak, Murat Duman
09:00-09:30 Açılış ve tanışma  
09:30-10:15 Çocuk hastaya yapılandırılmış acil yaklaşım H. Levent Yılmaz
10:15-10:45 Septik şok ve tedavisi Murat Duman
10:45-11:15 kurs kahve arasiKahve Arası
11:15-11:45 Çocuk yoğun bakımda sedasyon ve aneljezi Dinçer Yıldızdaş
11:45-12:15 Kafa travmasına yaklaşım Eylem Ulaş Saz
12:15-13:00 Akut solunum yetmezliği ve tedavisi Agop Çıtak
13:00-14:00 ogle yemegi1Öğle Yemeği
14:00-14:45 Çocuklarda mekanik ventilasyon Esra Şevketoğlu
14:45-15:15 Nöbeti olan çocuğa yaklaşım ve status epileptikus Okşan Derinöz Güleryüz
15:15-15:45 İntrakranial basınç artışı ve tedavisi Tolga F. Köroğlu
15:45-16:15 kurs kahve arasiKahve Arası
16:15-17:00 Acil hastada sıvı ve elektrolit tedavisi Esen Besli
17:00-17:45 Olgularla çocuk acil-yoğun bakım Oğuz Dursun
Kurs Başkanı: Sebuh Kuruğoğlu
09:00-10:00 Olgular ile akciğer enfeksiyonlarını değerlendirmede radyolojik görüntülemenin yeri Esra Karabıyık, Sebuh Kuruğoğlu
10:00-11:00 Olgular ile karın ağrısına adım adım radyolojik yaklaşım Emre Ceyhun, Ayşe Karagöz, Sebuh Kuruğoğlu
11:00-11:30 kurs kahve arasiKahve Arası
11:30-12:30 Olgular ile kranial görüntülemeye yaklaşım Ceren Bibinoğlu Amirov, Sebuh Kuruğoğlu
 12:30-13:30 ogle yemegi1Öğle Yemeği
Kurs Başkanları: Tufan Kutlu, Reha Artan
09:00-09:45 İnfantil kolik ve barsak gazlarına yaklaşım Reha Artan
09:45-10:15 Akut ve kronik karın ağrısına yaklaşım Sema Aydoğdu
10:15-10:45 kurs kahve arasiKahve Arası
10:45-11:30 Akut ve kronik ishale yaklaşım Buket Dalgıç
11:30-12:15 Gastrointestinal hastalıkların tanı ve takibinde dışkı incelemelerinin yeri Erhun Kasırga
12:15-14:00 ogle yemegi1Öğle Yemeği
14:00-14:45 Üst ve alt GİS kanamalarına yaklaşım Nafiye Urgancı
14:45-15:30 Kronik konstipasyon ve enkoprezis Engin Tutar
Saat  
09:00-11:00

PROF. DR. ÖZDEMİR İLTER OTURUMU: SAĞLIKTA ŞİDDET

Oturum Başkanları: Mehmet Vural, Ayşe Güler Eroğlu

Her yönüyle hekimlere yönelik şiddet - Hasan Oğan
Şiddet karşısında hak arama yolları - Rayhan Bozabalı
Sağlıkta artan şiddetin önlenmesi: Ne yapmalı, nasıl yapmalı? Mustafa Güler

 

11:00-11:30 kahve arasi2 KAHVE ARASI
11:30-12:15

UYDU SEMPOZYUMU

5cc634a0a4770

Oturum Başkanı: Ömer Erdeve

Erken dönem beslenmede yeni biyotikler - Ener Çağrı Dinleyici

12:30-13:30 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15

KONFERANS

Oturum Başkanları: Mübeccel Demirkol, Gülden Gökçay

Kalıtsal metabolizma hastalıklarının erken tanısında çocuk hekimlerinin rolü - Can Fıçıcıoğlu

14:15 - 14:45 KONFERANS

Oturum Başkanları: Birgül Kırel, Rüveyde Bundak

Diyabetik ketoasidoz: Tanı ve tedavisi - Ömer Nasıroğlu

14:45-15:30

UYDU SEMPOZYUMU

omron

Oturum Başkanı: Fazıl Orhan

Birleşik havayolu hastalıkları ve nebulizasyon tedavisine güncel bakış - Bülent Karadağ

15:30-16:00 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:00-17:00

PANEL - AŞI KARARSIZLIĞI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Emel Gür

Dünyada ve Türkiye’de aşı kararsızlığı ve sonuçları - Emel Gür
Aşı kabulünü artıracak önlemler - Feyza Koç

17:00-18:00

KONFERANS 

Oturum Başkanları: Eren Özek, Nilgün Köksal

Doğumda oksijenasyonu artırma: PEEP, PIP, oksijen ve surfaktan - Merih Çetinkaya

21:00 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Prof. Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi Ödülü
Saat  
09:00-11:00  
11:00-11:30 kahve arasi2 KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:30 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

PANEL - NÖROLOJİ 

Oturum Başkanları: İlknur Erol, Kürşat Bora Çarman

Gelişim basamaklarının değerlendirilmesi: Nörolojik muayenede ipuçları - Serhat Güler
Her nöbet epilepsi midir? (Videolu Oturum)Kürşat Bora Çarman

14:30-15:30  
15:30-16:00 kahve arasi2KAHVE ARASI
  16:00-17:00

PANEL - İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Oturum Başkanları: Lale Sever, Osman Dönmez

Tanıda güçlükler - Sema Akman
Tedavide yenilikler - Harika Alpay
Kime, ne zaman, hangi görüntüleme? Aysun Karabay Bayazıt

17:00-17:30

KONFERANS

Oturum Başkanları: Lale Sever, Salim Çalışkan

Akut böbrek yetersizliğinin alfabesi -  Ayşe Akcan Arıkan

17:30-18:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Kemal Nişli, Özlem Mehtap Bostan

Spor ve çocuk - Ali Murat Zergeroğlu

21:00 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Prof. Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi Ödülü
Saat  
09:00-11:00  
11:00-11:30 kahve arasi2 KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:30 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

PANEL - FONKSİYONEL BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA BESLENME

Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Raşit Vural Yağcı

Konuşmacılar: Vildan Ertekin, Ayşe Selimoğlu

14:30-15:30  
15:30-16:00 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:00-17:00

PANEL - SENDROM TANISI VE GENETİK TESTLERDE İPUÇLARI NORMAL Mİ? GENETİK HASTALIK MI?

Oturum Başkanı: Beyhan Tüysüz, Ercan Mıhçı

Konuşmacılar: Ferda Özkınay, Özlem Bozkaya, Hüseyin Onay

(İnteraktif oturum)

17:00-18:00

PANEL - İNTERNET VE ÇOCUK

Oturum Başkanı: Oya Ercan

İnternet bağımlılığı tanısı ve yaklaşım - Kültegin Ögel 
Dijital çağda ergen olmak ve teknoloji bağımlılığı - Ufuk Kodaman

21:00 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Prof. Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi Ödülü
Saat  
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanı: Zeynep İnce

S-01

İstanbul İli İçerisindeki Yenidoğan Yoğunbakım Ünitelerinde Kullanılan LED Fototerapi Cihazlarının İrradiyans Düzeyleri

Mehmet Balcı, İlke Mungan Akın, Ersin Tural, Ferhan Karademir

S-02

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde Karbondioksit Düzeylerindeki Dalgalanmaların Doku Oksijenizasyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması

Hilal Özkan, Merih Çetinkaya, Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal

S-03

Prematüre Bebeklerde İlk 24 Saat Renal Doku Oksijen Saturasyonları Akut Böbrek Hasarını Öngörebilir mi?

Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Merih Çetinkaya, Bayram Ali Dorum

S-04

Erken Başlangıçlı Yenidoğan Sepsisinde Serum Amiloid A'nın Tanısal Değeri

Bayram Ali Dorum, Hilal Özkan, Salih Çağrı Çakır, Nilgün Köksal, Zeynep Gözal, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

S-05

Prematüreleri Bekleyen Tehlike; Portal Ven Trombozları

Salih Çağrı Çakır, Pınar Kudretoğlu, Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Birol Baytan, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş

S-06

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde tam enteral beslenmeye geçiş süresinin neonatal sonuçlar üzerine etkisi

Merve Küçükoğlu Keser, Aslıhan Köse Çetinkaya, Esin Okman, Esra Beşer Özmen, Fatma Nur Sarı, Cüneyt Tayman, Evrim Alyamaç Dizdar

S-07

Çocuk Yoğun Bakımda Ağır Boğmaca Kliniği ile İzlenen Aşısız Süt Çocuklarının Değerlendirilmesi ve Koza Stratejisinin Önemi

Güntülü Şık, Asuman Demirbuğa, Agageldi Annayev, Agop Çıtak

09:00-10:00

PANEL: METABOLİK ACİLLER VE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Oturum Başkanları: Selda Hızel Bülbül, Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Konuşmacılar: Sema Kalkan Uçar, Ertuğrul Kıykım

10:00-11:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Halit Çam

Ne zaman antibiyotik? Hangi antibiyotik? Ateş Kara, Hasan Tezer

11:00-11:45 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:45-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

GSK Logo

Oturum Başkanı: Selim Badur 

İnovasyon: BEXSERO ile MenB’ye karşı koruma - Nuran Salman

12:30-13:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Ferhan Karademir, Nevin Hatipoğlu    

Geçmişten geleceğe insan-mikrop mücadelesi: Aşılar, antibiyotikler ve ötesi - Ergin Çiftçi

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

PANEL - ROMATOLOJİ: TANIDA İPUÇLARI

Oturum Başkanları: Özgür Kasapçopur, Cemal Mert

FMF tanısında güçlükler: Atipik olgular - Yelda Bilginer
PFAPA sendromunu ne kadar tanıyoruz?  Özgür Kasapçopur
Juvenil idiopatik artrit tanısında ipuçları - Kenan Barut

15:00-15:45

UYDU SEMPOZYUMU

novartis logo pos rgb

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLARIN YÖNETİMİ

Oturum Başkanı: Betül Sözeri

Kriyopirin ilişkili periyodik sendromları (CAPS) ve Canakinumab kullanımı - Betül Sözeri
Sistemik jüvenil idyopatik artrit (SJIA) ve Canakunimab kullanımı - 
Nuray Aktay Ayaz

15:45-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

PANEL - BESLENME İLE İLİŞKİLİ ANEMİLERİN TEDAVİSİNDE SON DEĞİŞİKLİKLER

Oturum Başkanları: Zeynep Karakaş, Özcan Bör

Demir eksikliği tedavisinde neler değişti?  Gülnihal Özdemir
B12 vitamini eksikliği tedavisinde neler değişti?
Erol Erduran

20:00-21:30

KONFERANS

Dünya Nereye Koşuyor?

Yapay-Robotik Zekâ ve Dijital Kültür

Oturum Başkanı: Orhan Bursalı

Konuşmacılar: Cem Say, Tanol Türkoğlu

Saat  
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Nazan Sarper

S-08

Pediatrik Hematoloji- Onkoloji Kliniğinde Yatan Hastalarda Gelişen Kateter Ilişkili Kan Dolaşimi Enfeksiyonlarinin Ek Maliyetinin Belirlenmesi

Mustafa Taha Özkul, İlker Devrim, Canan Vergin, Süleyman Nuri Bayram, Bengü Demirağ, Tuba Hilkay Karapınar, Yeşim Oymak, Salih Gözmen, Mine Düzgöl, İlknur Çağlar

S-09

İnvazif meningokokal hastalık: Yoğun bakımda hangi tip ve hangi yaş grubu ile uğraşıyoruz?

Kübra Boydağ Güvenç, Bahar Kural, Nihal Akçay, Ülkem Koçoğlu Barlas, Güner Özçelik, Hasan Serdar Kıhtır, Nevin Hatipoğlu, Esra Şevketoğlu

S-10

Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile yatırılarak izlenen 5 yaş altı çocuk hastalarda çoklu viral etkenlerin değerlendirilmesi

Sema Ekinci Sert, Cüneyt Karagöl, Ali Güngör, Belgin Günhan

S-11

Yatırılarak İzlenen Suçiçeği ve Zona Olgularının Değerlendirilmesi

Deniz Aygün

S-12

Çocuklarda Brusella'nın Göz (Merkezi Sinir Sistemi) Tutulumu

Muhammet Köşker, Serhat Samancı, Fatih Türkçü

S-13

Çocuklarda Bocavirüs Enfeksiyonlarının Klinik Özellikleri

Begüm Murt, Esra Çakmak Taşkın, Halil Özdemir, Tanıl Kendirli, Zeynep Ceren Karahan, Erdal İnce, Ergin Çiftçi

09:00-10:00

Genc Pediatristler

GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU

O-bain deformitesi: Yapısal mı? Rikets mi? Genetik hastalık mı?

Oturum Başkanları: Tahir Atik, Banu Nur

Konuşmacı: Esra Kılıç

Olgu Sunumları: Esra Işık, Dilek Uludağ Alkaya, Elif Yılmaz Güleç

10:00-11:00

Genc Pediatristler

GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU

Akut paralizi olan çocuğa yaklaşım

Oturum Başkanları: Serhat Güler, Emine Güllüelli

Konuşmacı: Hüseyin Kılıç 

Olgu Sunumları: İpek Ülkersoy, Mehmet Baki Şenyürek

11:00-11:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:00

KONFERANS

Oturum Başkanı: Mehmet Vural, Tufan Kutlu

Karaciğer yetersizliğine yaklaşımda yenilikler - Ayşe Akcan Arıkan

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

Genc Pediatristler

GENÇ PEDİATRİSTLER OTURUMU

Acil olgulara yaklaşım

Oturum Başkanları: Esra Şevketoğlu, Fatih Aygün

Meningokoksemi - Osman Yeşilbaş
ARDS - Hasan Serdar Kıhtır
Status epileptikus - Fatih Varol

15:00-16:00  
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

PANEL - ALERJİ 

Oturum Başkanları: Nerin Bahçeciler, Arzu Babayiğit

İlaç alerjileri - Emine Dibek Mısırlıoğlu
Anaflaksi tanı ve tedavisi - Safa Barış        

Saat  
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanları: Figen Akalın, Kadir Babaoğlu

S-14

Gestasyonel Diabetes Mellitus’lu Anne Bebeklerinde Kardiyak Bulguların Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi 

Erkan Erfidan, Helen Bornaun, Esin Yıldız Aldemir, Kazım Öztarhan, Ali Ayçicek

S-15

Opere olan atriyoventriküler septal defektli hastalarda atriyoventriküler kapak yetersizliğinin seyri

Esra Pehlivan, Uğurcan Sayılı, Ayşe Güler Eroğlu, Levent Saltık

S-16

Çocuk Kardiyoloji Kliniğine Göğüs Ağrısı ile Başvurularda Depresyon ve Anksiyetenin Rolü

Öykü Tosun, Elif Karatoprak

S-17

Düşük HDL kolesterol düzeyinin Kawasaki hastalığında tanısal değeriÖzlem Kayabey, Emre Usta, Kübra Uçak, Kadir Babaoğlu

S-18

Nabız oksimetre testi ile kritik konjenital kalp hastalığı taraması yapılan hastalarımızın iki yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi

Nuriye Aslı Melekoğlu, Nilay Gökbulut

S-19

Yapısal ve edinsel kalp hastalığı olmayan çocuk ve adölesanlarda erken repolarizasyon sıklığı

Gizem Önen, Tuncay Müge Alvur, Kadir Babaoğlu

 

09:00-10:00

TTPKheader logo

TÜRK PEDİATRİ KURUMU-ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ (ÇEDD) ORTAK OTURUMU

Oturum Başkanları: Feyza Darendeliler, Behzat Özkan

Kemik sağlığının korunması - Korcan Demir
D vitamini entoksikasyonu - Hakan Döneray

10:00-11:00

PANEL - ANNE SÜTÜ

Oturum Başkanları: Emel Gür, Ahmet Arvas

Anne sütünün teşviki ve 'Bebek Dostu Hastaneler' programında gelinen nokta -  Başak Tezel
Güncel bilgiler ışığında anne sütünün önemi - Filiz Şimşek Orhon
Emzirmede sık karşılaşılan sorunlar - Perran Boran

11:00-11:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:00

KONFERANS

Oturum Başkanları: Raşit Vural Yağcı, Tanju Özkan

Kanıta dayalı probiyotik kullanımı - Ener Çağrı Dinleyici
13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

PANEL - GASTROENTEROLOJİ

Oturum Başkanları: Yaşar Doğan, Mustafa Akçam

Buğdaya dair her şey - Mehmet Sertaç Özer
Gluten ilişkili hastalıklar
-  Aysel Yüce
15:00-16:00  
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

PANEL - ÇOCUK HEKİMLERİ DOĞUŞTAN KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARI NASIL İZLEMELİ?

Oturum Başkanları: Selmin Karademir, Arda Saygılı

Soldan sağa şanta neden olan hastalıklar - Ercan Tutar             
Sağdan sola şanta neden olan hastalıklar (siyanotik)  - Selman Gökalp
Şantsız hastalıklar - Alper Güzeltaş

Saat  
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİLER 4
Oturum Başkanları: Dildar Bahar Genç, Özge Yılmaz

S-20 

Hemostaz uzunluğu nedeni ile gönderilen çocukların laboratuar analizlerinin retrospektif değerlendirilmesi 

Zeynep Canan Özdemir, Emine Altay, Özcan Bör

S-21

Çocuk yoğun bakım ünitesinde viral enfeksiyon ile izlenen hastalarda mortalite analizi

Nil Batman, Bahar Kural, Nilüfer Uyar, Esra Şevketoğlu, Sadık Sami Hatipoğlu

S-22

Primer İmmün Yetmezlikli 3123 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

İsmai̇l Rei̇sli̇, Alaatin Yorulmaz, Yasemin Kınalı, Osman Özdemir

S-23Çocukluk Çağı Rabdomiyosarkomlarında P-170 Glikoprotein Varlığı Ve Tedavi Yanıtı İle İlişkisi

Sema Vural, İnci Ayan, Öner Doğan, Rejin Kebudi, Gülnur Tokuç

S-24

Çocukluk Çağında Tromboz: Tek Merkez Deneyimi

Selin Filiz, Osman Zafer Şalcıoğlu, Tubanur Tahtakesen, Gönül Aydoğan, Ezgi Paslı Uysal, Cengiz Bayram, Ali Ayçiçek, Başak Koç, Nihal Özdemir

S-25

Ailelerin Anafilaksi Hakkında Farkındalık ve Adrenalin Oto-Enjektör Kullanımındaki Pratik Beceri Düzeyleri: Çukurova Bölgesi Tek Merkez Deneyimi

Mahir Serbes, Dilek Karagöz, Mustafa Yılmaz, Derya Ufuk Altıntaş, Merve Sapmaz, Ayşe Şenay Şaşıhüseyinoğlu

 

09:00-10:00

SÖZEL BİLDİRİLER 5
Oturum Başkanları: Müferet Ergüven, İlker Kemal Yücel

S-26

Lise öğrencileri arasında enerji içeceği tüketim sıklığı; Algılanan stres ve uyku kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Kürşat Bora Çarman, Meltem Dinleyici, Didem Arslantaş, Alaettin Ünsal, Hatice Aygar, Sevil Akbulut, Burcu Atalay, Aziz Soysal, Gökçe Dağtekin, Sevil Aydoğan

S-27

Sağlıklı Türk çocuklarında ultrasonografik vena kava inferior ve aorta çapı ölçümlerimiz

Nagehan Aslan, Özden Özgür Horoz, Dinçer Yıldızdaş, Yasemin Çoban, Merve Mısırlıoğlu, Yaşar Sertdemir

S-28

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Üçüncü Düzey Bir Hastane Örneği

Merve Oğuz, Emine Sayın, Dolunay Gürses

S-29

Çocukların spor aktivitelerine katılım öncesi kardiyovasküler hastalıklar açısından değerlendirilmesi

İsmail Balaban

S-30

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde 2003-2019 Yıllarında Kawasaki Hastalığı Tanısıyla İzlenen 130 Olgunun Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi: Bir Merkezin 17 Yıllık Deneyimi

Uğur Topçu, Özlem Kayabey, Emin Sami Arısoy, Kadir Babaoğlu

10:00-11:00

SÖZEL BİLDİRİLER 6
Oturum Başkanları: Nur Canpolat, Kazım Öztarhan

S-31

Tek Taraflı Küçük Böbrekli Hastalarda Kan Basıncı ile Renal Volüm İlişkisi

Royala Babayeva, Sebuh Kuruğoğlu, Özdil Başkan, Seha Kamil Saygılı, Hakan Ekmekçi, Nur Canpolat, Lale Sever, Salim Çalışkan

S-32

Hemolitik Üremik Sendromda Plazma değişimi etkili mi? Tek merkez deneyimi

Hasan Serdar Kıhtır, Osman Yeşilbaş, Mey Talip Petmezci, Nihal Akçay, Ülkem Koçoğlu Barlas, Sebahat Tülpar, Esra Şevketoğlu

S-33

Wilms tümörü tanılı hastalarda uzun süreli izlemde böbrek fonksiyonları

Emrullah Arslan, Nur Canpolat, Sebuh Kuruğoğlu, Cenk Büyükünal, Dildar Konukoğlu, Salim Çalışkan, Hilmi Apak, Mehmet Eliçevik, Haluk Emir, Lale Sever, Tiraje Celkan

S-34

Vankomisin ile tedavi edilen deneysel stafilokokal peritonit modelinde mezenkimal kök hücre kullanımının peritoneal fonksiyonlar ve fibrozis üzerine etkisi

Serpil Kaya Çelebi, Seçil Arslansoyu Çamlar, Murat Ertürk, Ümit Çobanoğlu, Orhan Değer, İlknur Tosun, Bilgin Çelebi, Elif Bahat Özdoğan

S-35

Çocukluk Yaş Grubu İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tam İdrar Tetkiki Parametrelerinin Tanısal Değeri

Merve Aslantaş, Önder Kılıçaslan, Muhammet Mesut Nezir Engin, Ramazan Cahit Temizkan, Kenan Kocabay

S-36

Serum Galektin-3, Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanılabilir mi?

Mervan Bekdas, Seher Acar, Mustafa Erkoçoğlu, Şeyda Karabörk, Mustafa Dilek, Paşa Balcı

11:00-11:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:30-12:30  
12:30-13:00  
13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

SÖZEL BİLDİRİLER 7
Oturum Başkanları: Neslihan Tekin, Nafiye Urgancı

S-37

Bir Üniversite Hastanesinde 15 Yaş Altı Çocuk Ölümlerinin Değerlendirilmesi

Elif Çelik, Şeyma Türkmen, Münevver Kaynak Türkmen

S-38

Çocuk polikliniğine baş vuran hastalarda ‘ROME IV’ KRITERLERİNE GÖRE KABIZLIĞIN BELİRLENMESİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

Gulnara Heydarova, Çagatay Nuhoglu

S-39

Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Koroid Kalınlığı ve Retina Sinir Lifi Katmanının Değerlendirilmesi

Selim Dereci, Ayşe Sevgi Karadağ, İlke Direkçi, Abdülvahit Aşık, Ömer Demirbağ

S-40

Çölyak Hastalarında Vasküler Risk Değerlendirmesi

Ezgi̇ Kıran Taşcı, Sevgin Taner, İpek Kaplan Bulut, Miray Karakoyun, Funda Çetin, Sema Aydoğdu

S-76

Çölyak Hastalarında Psikososyal Sorunların Değerlendirilmesi

Emine Ergül Sari̇Hasret Ayyıldız Civan, Edibe Pembegül Yıldız

 

15:00-16:00  
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

SÖZEL BİLDİRİLER 8
Oturum Başkanları: Olcay Evliyaoğlu, Birgül Kırel

S-41

Şişman ergenlerde Uncoupling Protein 1 ve Fibroblast Büyüme Faktörü 21 değerlendirilmesi

Gizem Pamuk, Müjgan Alikaşifoğlu, Zeynep Banu Öztürk, Ethem Erginöz, Oya Ercan

S-42

Tip 1 Diyabetes Mellituslu çocuklarda nefropati tanısı için kullanılmakta olan mikroalbuminüri sınırı uygun mu?

Aydilek Dağdeviren Çakır, Seha Saygılı, Nur Canpolat, Dildar Konukoğlu, Hande Turan, Salim Çalışkan, Oya Ercan, Lale Sever, Olcay Evliyaoğlu

S-43

Hashimoto Tiroiditi Olan Çocukların Salya ve Dişeti Oluğu Sıvısında Oksidatif Etkinin İncelenmesi

Ayşegül Tekneci, Aykut Tan, Zuhal Yetkin Ay, Müge Atar, Özgür Pirgon

S-44

MODY Şüphesi ile Tetkik Edilen Hastaların Klinik Özelliklerinin ve MODY Genotip-Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi

Elif Sağsak, Caner Doğan

S-45

Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrol ve Mevsim Arasındaki İlişki

Nurcan Ünal, Pınar Yıldız Gülhan, Önder Kılıçaslan, İlknur Arslanoğlu

S-46

Çocukluk Çağı Hipoglisemisinde Tanılandırma ve Uzamış Açlık Testinin Yeri: Tek merkez deneyimi

Meriç Vatansever, Bahar Özcabı, Ayla Güven

S-47

Yoğun Bakım Hastalarında D Vitamini Düzeyi Takibi

Nilay Güneş, Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Ertuğrul Kıykım, Halit Çam, Ahmet Aydın

S-48

Gençlikte Ortaya Çıkan Erişkin Tip Diyabet (MODY) Hastalarında GCK Geninin Dizi Analizi: 9 Yeni Mutasyon

Ahmet Anık, Ayşe Anık, Nilay Tuğçe Işık Bayar, Mustafa Altan, Ece Yay, Gökay Bozkurt, Tolga Ünüvar

17:30-18:30 turk pediatri logo
TÜRK PEDİATRİ KURUMU
YÖNETİM KURULU VE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI
20:00-21:30

 

 

 

Saat  
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİLER 9
Oturum Başkanları: Hasan Özkan, Nihal Oygür

S-49

Delta Nötrofil İndeksi'nin yenidoğan sepsisi tanısında ve mortalite tahminindeki rolü

Nuriye Aslı Melekoğlu, Şeyma Yaşar, Mehmet Keskin

S-50

Doktorların, Hemşirelerin ve Hemşire-Doktor Adaylarının Anne Sütü ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Ali Karakaş, Merve Sapmaz, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Nurdan Evliyaoğlu

S-51

Antenatal dönemde Betametazon almış pretermlerin okul öncesi çağda Denver II testi ile nörogelişimsel olarak değerlendirilmesi

Esra Yücel, İkbale Yılmaz, Barbaros Ilıkkan, Yıldız Perk, Mehmet Vural

S-52

Patent Duktus Arteriozus Kapanmasında Tedavi Zamanlama Ve Seçeneklerinde Ulusal Deneyim: INTERPDA Çalışması

Emel Okulu, Ömer Erdeve, Zehra Arslan, Nihal Demirel, Hüseyin Kaya, İsmail Kürşad Gökçe, Sabahattin Ertuğrul, Merih Çetinkaya, Gökhan Büyükkale, Begüm Atasay, Saadet Arsan

S-53

Diyabetik anne bebeği olan ve olmayan LGA (Large for Gestational Age) bebeklerin neonatal bulgularının karşılaştırılması

Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Ebru Türkoğlu Ünal, Bülent Güzel, Ahmet Yaşar Tellioğlu, Hasan Avşar, Esra Ağırgöl

 09.00-09.30

KONFERANS

Oturum Başkanı: Sadık Akşit, Mustafa Özgür Pirgon

Kızım sana söylüyorum, oğlum sen anla - Burak Doğangün

09:30-10:15

nestle
KONFERANS (Nestlé Koşulsuz Desteği ile) 
hp

Oturum Başkanları: Asuman Çoban, Sertaç Arslanoğlu

Sağlıklı büyüme ve bağışıklık sisteminin gelişiminde anne sütünün önemi: Emzirme dönemi kısaysa ne yapılmalı? Ferdinand Haschke
10:15-11:00

 

nestle
KONFERANS (Nestlé Koşulsuz Desteği ile)
hp

Oturum Başkanı: Ahmet Rıfat Örmeci

Tamamlayıcı beslenme: ESPGHAN Değerlendirme Çalışması - Flavia Indrio

11:00-11:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:30-12:15

YAŞAM İÇİN GÜÇLÜ BİR TEMEL

UYDU SEMPOZYUMU

 

 nestle
Oturum Başkanları: Tülay Erkan, İsmail Göçmen hp

Prebiyotik/Probiyotik/Sinbiyotik...Sırada ne var? – Mikrobiyota’nın önemi ve erken çocukluk dönemindeki etkileri - Mike Possner

12:15-13:00 

KONFERANS  hp

Oturum Başkanı: Tutku Özdoğan, Ayşegül Ünüvar

Pediatric bioethics - John D. Lantos

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45

UYDU SEMPOZYUMU

sad

Oturum Başkanı: Hasan Tezer

Meningokok hastalıkları ve koruma: Hangi aşı, ne zaman? Zafer Kurugöl

14:45-15:45 PANEL - TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ REHBERLERİ NE DİYOR?

Oturum Başkanı: Nejat Narlı, Yasemin Akın

Yenidoğanın bebeğin güvenli nakli - Nejat Narlı
Yenidoğan döneminde ağrı ve tedavisi - Tuğba Erener Ercan

15:45-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30 PANEL - ACİL TIP VE YOĞUN BAKIMDA GÜNCELLEMELER

Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Murat Duman

Akut solunum yetersizliği: Ayırıcı tanı ve tedavi -  Dinçer Yıldızdaş
Sepsis tanı ve tedavisinde yeni kılavuzlar
- Esra Şevketoğlu   

Saat
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİLER 10
Oturum Başkanları: Yücel Taştan, Oya Halıcıoğlu

S-54

Kafa Travması Olan Çocuklarda Okuler Ultrasonografi ile Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümlerinin Kafa İçi Basınç Artışı ve İntrakranial Lezyonu Öngörmedeki Yeri

Nihan Şık, Emel Ulusoy, Hale Çitlenbik, Ali Öztürk, Anıl Er, Durgül Yılmaz, Murat Duman

S-55

Kritik Hasta Çocukların Transport Sırasındaki Bakımlarının Prognoza Etkisinin Araştırılması; Çok Merkezli Prospektif Çalışma

Caner Turan, Eylem Ulaş Saz, Murat Anıl, Hayri Levent Yılmaz, Nilden Tuygun, Deniz Tekin, Tanju Çelik, Özlem Tekşam, Gülser Esen Besli, Murat Duman, Ali Yurtseven, Eren Erseven

S-56

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi

Okan Yılmaz, Nükhet Aladağ Çiftdemir

S-57

Görsel ve işitsel geri bildirim çocuklardaki göğüs kompresyon kalitesini artırıyor: iki merkezli maket çalışması

Murat Anıl, Şefika Bardak, Gülşah Demir, Şule Demir, Hasan Ağın, Utku Karaaslan, Tanju Çelik, Ümüt Altuğ, Ayşe Berna Anıl

S-58

İskemi modifiye albumin'in apandisit tanısındaki yeri

Emel Ulusoy, Hale Çitlenbik, Fatma Akgül, Ali Öztürk, Nihan Şık, Oktay Ulusoy, Tuncay Küme, Durgül Yılmaz, Murat Duman

S-59

Pediatrik kafa travmalarında bilgisayarlı beyin tomografisinin kullanımı: 3867 olguluk tek merkez deneyimi

Damla Hanalioglu, Şahin Hanalioğlu, Erhan Türkoğlu, Samet Dinç, Atakan Besnek, Emine Dibek Mısırlıoğlu, Gülşen Çığsar

S-60

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılarak İzlenen 1-24 Ay Arasındaki Hastaların Akciğer Grafilerinin Yorumlanmasında Pediatrist ile Radyolog Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi

Leman Akcan Yildiz, Büşra Demirci, Altan Güneş, Halil İbrahim Yakut, Emine Dibek Mısırlıoğlu

S-73

1-12 ay arasındaki sağlıklı bebeklerin uyku özellikleri

Tuğba Burcu Aydın, Sadık Akşit, Feyza Umay Koç, Merve Tosyalı

 

09:00-10:00

TTPKturkhemoder logo

DERNEKLERİN REHBERLERİ - TÜRK PEDİATRİ KURUMU VE TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU: KALITSAL KANAMA BOZUKLUKLARI: NEDEN ÖNEMLİDİR? TEDAVİDE NELER DEĞİŞTİ?

Oturum Başkanları: Bülent Zülfikar, Fahri Ovalı

Dünyada kalıtsal kanama bozuklukları, klinik önemi ve değişenler - Bülent Zülfikar
Hedef hastalıksız sağ kalım. Ama nasıl?  S. Başak Koç Şenol
Pediatri uzmanı ve hemofililerin genel sağlık kontroller - Yusuf Büyükpınarbaşılı

10:00-11:00

TTPKbebek ruh sagligi dernegi logo

TÜRK PEDİATRİ KURUMU VE BEBEK RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Oturum Başkanları: Olcay Yasa, Çiğdem El

Pediatrik muayenede psikolojik meseleler - Ceyda Dedeoğlu

11:00-11:15 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:15-12:15  
12:15-13:00

KONFERANS - AKILCI ANTİBİYOTİK OTURUMU

Oturum Başkanları:Ergun Çil, Kazım Öztarhan  

Akut romatizmal ateşin önlenmesi: Akut streptokokkal farenjitin tanı ve tedavisi - Emin Ünüvar    

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:45-15:45

PANEL -  ENFEKSİYONLARDA GÜNCELLEMELER

Oturum Başkanları: Emin Ünüvar, Ergin Çiftçi

Akciğer enfeksiyonlarında son kılavuzlar - Ayper Somer
Türkiye'de zoonotik hastalıklarda (Kırım Kongo ateş, Tularemi) son durum - Hasan Tezer

15:45-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

KONFERANS

Oturum Başkanı: Serap Karaman

Dislektik çocuğa yaklaşım - Burak Doğangün

Saat  
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİLER 11
Oturum Başkanları: Nursel Elçioğlu, İhsan Kafadar

S-61

Son beş yılda çocuk yoğun bakıma kalıtsal metabolik hastalık tanısı ile yatırılan 87 hastanın geriye dönük incelenmesi

Fatih Aygün, Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek

S-62

Nörogelişimsel Gecikme Geriliği ile Başvuran Çocuklarda Mikroarray Analiz Sonuçlarımız

Muhammet Gültekin Kutluk, Güney Küçük

S-63

Çocuklarda Epileptik Nöbet ile Melatonin İlişkisi

Gürkan Tarçın, Tuğçe Aksu Uzunhan, Alper Kaçar, Mine Kucur, Sema Saltık

S-64

Hamilelikte alüminyumlu anti-asitler ve cep telefonu kullanımı gerçekten masum mu? Kıbrıs’ta Otizm’in hamilelik dönemindeki çevresel faktörler, beslenme ve metabolik değişiklikler ile ilişkisinin değerlendirilmesi.

Umut Altunç, Lubna Quatranji, Tasnim Alkayyali, Zeynep Acı, Aybuke Sapmaz, Ahmad Aleter

S-65

PTEN hamartom sendromunun klinik ve moleküler özellikleri

Esra Işık, Özgüç Semih Şimsir, Hüseyin Onay, Tahir Atik, Ayça Aykut, Asude Durmaz, Özgür Çoğulu, Ferda Özkınay

S-74

Asfiktik Torasik Distrofi (Jeune) sendromunda klinik ve genetik heterojenitenin araştırılması

Dilek Uludağ Alkaya, Nilay Güneş, Rıza Madazlı, Figen Aksoy, Lale Sever, Beyhan Tüysüz

09:00-10:00

PANEL -  TÜMÖRLERE YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Emel Ünal, Alp Özkan

Hemanjiyoma yaklaşım: Kime, ne zaman tedavi? Tiraje Celkan
Karındaki kitlelere yaklaşım: Benin, malin? Rejin Kebudi 
10:00-11:00

PANEL - ÇOCUK VE ÇOCUK CERRAHİSİ ORTAK OTURUMU: YENİDOĞAN KOLESTAZI

Oturum Başkanları: Tufan Kutlu, Murat Çakır

Yenidoğan kolestazına yaklaşım - Tülay Erkan
Yenidoğan kolestazında kime, ne zaman cerrahi? Şenol Emre
11:00-11:15 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:15-12:15  
12:15-13:00

TTPKbebek ruh sagligi dernegi logo

TÜRK PEDİATRİ KURUMU VE BEBEK RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Oturum Başkanları: Hacer Yıldızdaş, İlke Mungan Akın

Anne ile bağlanma ilişkisi çerçevesinde beslenme - Nevra Buldur

13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00  
14:45-15:45

PANEL - ENDOKRİNDE SIK SORULAR

Oturum Başkanları: Oya Ercan, Gülten Erçal

Tiroid işlev testlerinin değerlendirilmesinde sisli noktalar  -  Selim Kurtoğlu
Erken ergenliğe ne zaman müdahale edilmeli? - Olcay Evliyaoğlu
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30

PANEL - GÖĞÜS HASTALIKLARI

Oturum Başkanları: Metin Aydoğan, Velat Şen

Hava kirliliğinin astım ve alerjik hastalıklara etkileri - Nihat Sapan
Egzersizle indüklenen astım - Hasan Yüksel
Saat  
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİLER 12
Oturum Başkanları: Güldane Koturoğlu, Kenan Barut

S-66

Tekrarlayan Henoch Schönlein Purpura öngörülebilir mi?

Şule Gökçe, Gülnar Karimova, Aslı Aslan, Güldane Koturoğlu, Zafer Kurugöl

S-67

Hastaneye yatan hastaların beslenme riskinin değerlendirilmesi

Selda Fatma Bulbul, Semra Birdane

S-68

Çocuk romatoloji polikliniğine sevk edilen hastaların bir yıllık değerlendirilme ön sonuçları

Şerife Gül Karadağ, Ayşe Tanatar, Hafize Emine Sönmez, Nuray Aktay Ayaz

S-69

Kas-iskelet sistemi şikayeti ile çocuk romatoloji polikliniğine yönlendirilen hastaların tanıları

Şerife Gül Karadağ, Ayşe Tanatar, Hafize Emine Sönmez, Nuray Aktay Ayaz

S-70

6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Elif Ünver Korgalı, Ayça Kömürlüoğlu, Ebru Atike Ongun

S-71

Romatolojik Hastalıkları Taklit Eden Cıva İntoksikasyonu: Olgu Serisi

Mehmet Yıldız, Kenan Barut, Amra Adroviç, Oya Köker Turan, Aybüke Gurup, Şule Papağan, Özgür Kasapçopur

S-72

Yeni önerilen PFAPA kriterlerin performanısının değerlendirilmesi

Amra Adrovic, Mehmet Yıldız, Neslihan Gücüyener, İpek Ülkersoy, Melisa Kanber, Sezgin Şahin, Oya Köker, Kenan Barut, Özgür Kasapçopur

S-73

Hipoksik İskemik Ensefalopati Tanılı Yenidoğanlarda Terapötik Hipoterminin C-Reaktif Protein Düzeyleri, Beyaz Küre ve Nötrofil Sayıları Üzerine Etkisi

Güllü Eken, Didem Arman, Nursu Kara, Serdar Cömert

09:00-10:00  
10:00-11:00  
11:00-11:15 kahve arasi2KAHVE ARASI
11:15-12:15  
12:15-13:00  
13:00-14:00 ogle yemegi1ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00  
15:00-16:00  
16:00-16:30 kahve arasi2KAHVE ARASI
16:30-17:30  
Saat Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
09:00-10:00

PANEL: Türkiye'de pediatrinin geleceği


Oturum Başkanı: Ayşe Güler Eroğlu
Genç hekimlerin bakış açısı - Muhammed Fatih Elbay
Akademisyenlerin bakış açısı  - Emin Ünüvar
Özel hekimlerin bakış açısı - Ercan Tutak

10.00-11.00

KAPANIŞ OTURUMU

Oturum Başkanı: Ayşe Güler Eroğlu

Eleştirler, değerlendirmeler ve öneriler - Ayşe Güler Eroğlu

 

Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
E-Bülten

Gelişmelerden haberdar olun

Dernek İletişim

Türk Pediatri Kurumu

Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Nur Apt. No:35-37 Kat:3 Daire:6 Şişli-İstanbul

Tel: 0212 632 86 33

Faks: 0212 632 86 33

Organizasyon Sekreteryası

Solo Event

Akat Mahallesi Bilge Sokak Park Maya Sitesi Barclay 19A Blok Kat: 5 Daire 15 Etiler – Besiktas / Istanbul

Tel: 0212 279 00 20

Faks: 0212 279 00 35

E-posta: turkpediatri2019@soloevent.net

image description

28 Nisan – 2 Mayıs 2019Elexus Resort Hotel, KKTC